Portal Agenta

Życie i zdrowie

Pomagamy chronić to co najcenniejsze. Proponowane przez nas programy ubezpieczeniowe zapewniają codzienną ochronę ubezpieczeniową naszym klientom i ich rodzinom.

W ramach rozwiązań ochronnych proponujemy ubezpieczenia zapewniające wypłatę świadczenia w razie:

 • Śmierci
 • Śmierci w skutek NW
 • Śmierci w skutek NW w ruchu drogowym
 • Śmierci w skutek NW przy pracy
 • Uszczerbku na zdrowiu
 • Poważnych zachorowań
 • Pobytu w szpitalu
 • Operacji

ponadto nasze programy ubezpieczeniowe mogą zawierać opcje wypłaty świadczenia w związku z:

 • Urodzeniem dziecka
 • Śmiercią małżonka
 • Śmiercią rodzica lub teścia