Portal Agenta

Podróż

W ramach ubezpieczenia podróży i pobytu za granicą oferujemy:

 • Pokrycie kosztów leczenia szpitalnego
 • Pokrycie kosztów poszukiwania w górach lub na morzu
 • Pokrycie kosztów ratownictwa
 • Informację przed podróżą
 • Pomoc prawną
 • Pomoc w razie kradzieży
 • Pokrycie kosztrów wizyty ambulatoryjnej
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego
 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
 • Odpowiedzialność Cywilna w życiu przywatnym
 • Pokrycie kosztów związanych z odwołaniem imprezy turystycznej