Portal Agenta

Kontakt


tel. 660 959 408 lub 602 70 20 75 lub 535 406 981

e-mail: kontakt@life-group.pl

Adres korespondencyjny: ul. Lipowicza 43 80-809 Gdańsk

 

Właścicielem marki LIFEGROUP jest  Lemuria Insurance & Finance Expert Group Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Lipowicza 43, 80-809 Gdańsk

NIP 583-311-76-51, REGON 221137038, KRS 0000371191

Kapitał zakładowy 50.000zł wpłacony w całości